VAKIF Binası

KIBRISLI TÜRKLERDE BİR KÜLTÜR YUVASI
SAMTAY VAKFI VAKFIN AMAÇLARI :

a) Gazimağusa kentinin sosyal, kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılmasını ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını sağlamak.
b) Gazimağusa kentine düzenli ve süreli olarak sosyal-kültürel ve sanatsal etkinlikler kazandırmak ve bu etkinliklerin kale içerisine ciddi bir dinamizm sağlaması hedefinde, düzenlenecek etkinliklerin öncelikli olarak Mağusa kale içerisinde gerçekleştirilmesini projelendirmek.

VAKIF Binası

c) Genelde Kıbrıs, özelde Gazimağusa kültür-sanat ve tarihinin tanınması ve tanıtılmasında genç nesillerin bilinçlendirilmesini ve bu yönde ortaya konulacak çalışmalara katılımcı olmalarını özendirmek.
d) Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum ve açık oturum toplantıları düzenlemek.
e) Gazimağusa Kentinin özelliklerini ortaya koyacak sanat ürünlerinin kitap, kaset, kartpostal, CD ve Video Film araçları ile arşivlenmesini, çoğaltılmasını ve çeşitli dillere çevrilerek turizm ve tanıtım amaçlı pazarlanmasını sağlamak.
f) Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi yönünde her türlü yayın ve yayıncılık faaliyetlerinde bulunmak.
g) Gazimağusa kenti ile ilgili her dilde yazılan kitap, dergi ve diğer basılı yayınları bağış ve satın olarak almak, arşivlemek ve bu yayınlardan oluşturulacak vakıf kütüphanesini araştırmacıların, öğrencilerin ve konuya duyarlı olarak vakfa müracaat edeceklerin hızmetine sunmak.
h) Gazimağusa Kentinin adına ve sosyal, kültürel, tarihsel kaynaklarına ve dokusuna ilişkin resim, karikatür, fotoğraf, desen, müzik, tiyatro ve benzeri sahne oyunları, araştırma, öykü ve şiir yarışmaları düzenlemek; derece alanlara teşvik ödülleri vermek ve elde edilecek sanatsal ürünleri basım-yayım yoluyla çoğaltmak ve kişi ve kurumların arşivlerine kazandırmak.

VAKIF Binası

ı) Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda; Gazimağusa kale içini canlandırmak, güzelleştirmek, kalkındırmak, yaşayan ve çalışan insan sayısını artırmak için girişimler yapmak.
i) Sur içindeki tarihi dokunun sürekli olarak bakımının ve yıpranmış olanlarının restorasyonunun yapılması için uğraş vermek. Sur içi ve onunla bütünleşen ve / veya bütünleşmesi olası olan çevresindeki kültür ve doğa varlıklarının korunup yaşatılabilmesi yanında, içte ve dışta tanıtımı için çalışmalar yapmak ve bu gibi çalışmalar destek vermek.
j) Aynı amaç kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri ve ilke ve hedeflerde ortak görüş taşıyan vakıflarla işbirliği ve dayanışmada bulunmak.