KIBRISLI TÜRKLERDE BİR KÜLTÜR YUVASI

SAMTAY VAKFI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?ndeki dört büyük yerleşim merkezinden (Girne, Lefkoşa, Güzelyurt, Mağusa) biri olan MAĞUSA kenti; 2001 yılının 21 Ocak günü açılışı gerçekleştirilen ?SAMTAY VAKFI? ile yeni bir kültürel kimlik kazandı.
Kısa adı ?SAMTAY? olan vakfın resmi belgeler ve yazışmalar üzerindeki açılımı : ?Suna ve Ata Atun, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı? olarak yer almaktadır.
Kuruluş çalışmalarına Mayıs 2000 tarihinde başlanan bu vakıf bir ?Aile Vakfı? olarak ?Suna ve Ata ATUN? çifti tarafından Mağusa?ya kazandırıldı.
Esas mesleği Eczacılık olan Suna Hanım uzun yıllar çeşitli sivil toplum örgütlerinde etkin görevler üstlenmiş bir Mağusa tutkunu olarak bilinirken, iki yıl önce de bir grup arkadaşını yanına alarak ?Eski Mağusayı Koruma ve Yaşatma Derneği?nin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve bu derneğin başkanlık görevine getirilmişti.
?SAMTAY VAKFI?nın kurucularından olan Ata ATUN?un ise asıl mesleği, İnşaat Mühendisliği ve Akademisyenlik.
Ancak; 1985 yılı sonrasında bu mesleğine ara veren Ata ATUN, akademik çalışmalarına ağırlık vererek ?Profesör? unvanını almış ve bugün, yine bir aile kuruluşu olan ?A&S ATUN Şirketler Grubu?nun Yönetim Kurulu Başkanlığı yanında, ?Lefkoşa Near East (Yakın Doğu) Üniversitesi?nde (Denizcilik Fakültesi ve İnşaat Mühendisliği Fakültelerinde) Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir.
?SAMTAY VAKFI?nın kuruluşu fikrinden bugüne değin her aşamasında yer alan ve vakfın kültür-sanat Koordinatörlüğü görevini üstlenen üçüncü bir isim ise, Bülent FEVZİOĞLU?dur.
Profesyonel gazeteciliği yanında şair-yazar ve araştırmacı olarak ortaya koyduğu geniş boyutlu kitapları ile bilinen Bülent FEVZİOĞLU da, Suna-Ata ATUN çifti gibi doğduğu kente sevdalı bir Mağusalı.
Ortak duygu ve düşünceler birliğinde bir araya gelen bu üç insanın yoğun çalışmaları sonucunda ise ?SAMTAY VAKFI?, Kıbrıslı Türkler'in kültür yaşamınaa kazandırılmış oldu.

Amaçları
a) Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını sağlamak.
b) Gazimağusa kentine düzenli ve süreli olarak sosyal-kültürel ve sanatsal etkinlikler kazandırmak ve bu etkinliklerin kale içerisine ciddi bir dinamizm sağlaması hedefinde, düzenlenecek etkinliklerin öncelikli olarak Mağusa kale içerisinde gerçekleştirilmesini projelendirmek.
c) Genelde Kıbrıs, özelde Gazimağusa kültür-sanat ve tarihinin tanınması ve tanıtılmasında genç nesillerin bilinçlendirilmesini ve bu yönde ortaya konulacak çalışmalara katılımcı olmalarını özendirmek.
d) Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek.
e) Gazimağusa Kentinin özelliklerini ortaya koyacak sanat ürünlerinin kitap, kaset, kartpostal, CD ve Video Film araçları ile arşivlenmesini, çoğaltılmasını ve çeşitli dillere çevrilerek turizm ve tanıtım amaçlı pazarlanmasını sağlamak.
f) Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi yönünde her türlü yayın ve yayıncılık faaliyetlerinde bulunmak.
g) Gazimağusa kenti ile ilgili her dilde yazılan kitap, dergi ve diğer basılı yayınları bağış ve satın olarak almak, arşivlemek ve bu yayınlardan oluşturulacak vakıf kütüphanesini araştırmacıların, öğrencilerin ve konuya duyarlı olarak vakfa müracaat edeceklerin hizmetine sunmak.
h) Gazimağusa Kentinin adına ve sosyal, kültürel, tarihsel kaynaklarına ve dokusuna ilişkin resim, karikatür, fotoğraf, kaset, müzik, tiyatro ve benzeri sahne oyunları, araştırma, öykü ve şiir yarışmaları düzenlemek; derece alanlara teşvik ödülleri vermek ve elde edilecek sanatsal ürünleri basım-yayın yoluyla çoğaltmak ve kişi ve kurumların arşivlerine kazandırmak.

Samtay Vakfının Çalışmaları;
1. 2000 yılında açılışı yapılan Vakfın yedi yıllık süre içinde araştırma nitelikli on üç kitabı yayınlanmıştır.
2. ?Samtay Vakfı Araştırma Kitabı Ödülü? olarak 2003 yılında, Bener Hakkı Hakeri?nin ?Hakeri?nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü? yayımlanmıştır
3. ? 2004 Samtay Vakfı Araştırma Ödülü?de değerli araştırmacı-yazar Harid Fedai?ye verilmiştir. Bu bağlamda, değişik zamanlarda gazete ve dergilerde yayımlanmış 61 makalesi, Vakıf tarafından bir kitapta toplanıp, ? Kıbrıs Türk Kültürü ? Makaleler-1?başlığı ile kültür arşivlerimize kazandırılmıştır.
4. 2005 Samtay Vakfı Araştırma Ödülü Hasan Çakmak?a verilerek ?Kıbrıs Türk Müzik Tarihi?nden Kesitler? başlıklı kitabı yayımlanmıştır.
5. 2007??de ?Gelenekten Geleceğe Kıbrıslı Türklerde Müzik? başlıklı sempozyum düzenlenmiştir.
6. 2008 yılında ?Tarih içinde Mağusa? başlıklı sempozyum düzenlemiştir.
7. Araştırmacılara yönelik Kıbrıs?la ilgili kitaplardan oluşan kütüphane oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır. Arşivimize yurt içi ve dışından kitaplar satın alınmaktadır.
8. Kıbrıs?la ilgili yazılan makaleler bir araya getirilmeğe çalışılmaktadır.
9. Kıbrıs?la ilgili Eski resimler toplanıp arşivlenmektedir.
10. Anonim Kıbrıs Türk Halk Türküleri toplanmaktadır.
11. Eski Gazeteler derlenerek arşiv yapılmağa çalışılmaktadır.

KıbrısTürk Edebiyatı Yayım Serisi

Kıbrıs Türk Edebiyatının geçmişine damgasını vurmuş olan Afif Hikmet Mapolar?ın
Yazın ürünlerinin yayınını devraldı.
Mapolar?ın Pek çok romanı, hikâyesi, binlerce makalesi gazete sayfaları arasında kalmasının gelecek kuşaklar için bir kayıp olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda gazetelerde tefrika edilen ve bulabildiğimiz romanlarının tümünü kitaplaştırmak hedefindeyiz. Ulaşılabilen en eski tefrika romanlar ?Mermer Kadın? (Kasım 2007), ?Aşk Vadisi? (Eylül 2008), yayımlanmıştır.

İlk öykü yazarlarımızdan olan ve 1940?lı yıllarda yazdığı hikâyelerle beğeni kazanan Samet Mart takma isimli hikâye yazarımızın da gazete sayfaları arasında kalan hikâyeleri, 1945 yılında yayımlanmış kitabındaki öyküleri ile birlikte yeniden yayımlanmıştır.

Hedeflerimiz

?Araştırma, Kültür ve Sanat Merkezi? olarak hizmete girecektir.
Kıbrıslı Türklerin kültür ve sanatına ait görsel malzemenin müze formatında sergilenmasi yönünde çalışmalar yapılacaktır.?
Vakfın kütüphanesi halka açılarak yararlanılması hedeflenmektedir.
Yukarıda değinilen çalışmalar Vakfımızın üretim programı çerçevesinde aynen devam etmektedir.?Çalışmalarımız? başlıklı bölümdeki tüm çalışmalar devam edecektir.

Samtay Vakfı Kitapları
SAMTAY VAKFI ( Suna ve Ata Atun, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı)

1- Mağusa Haritasında Yüzlerinin ve Yüreklerinin İzdüşümleri Kalmış 116 İNSAN (Biyografi / Bibliyografya)
2- Bir Yanım Yazı Bir Yanım Şiir (Şiir ve Denemeler)
3 - Özgürlük ve Barış 27 Yaşında - Tükendi. -
4- Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında DESTANLAR ve AĞITLAR üzerine Bilgiler - Belgeler - Araştırmalar cilt: 1
5 - Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında DESTANLAR ve AĞITLAR üzerine Bilgiler - Belgeler - Araştırmalar cilt: 2
6 - Excerpta Cypria'dan MAĞUSA YAZILARI ( M.Ö. 66 - M.S. 1772) (Mağusa Tarihi ile ilgili )
7 -Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında DESTANLAR ve AĞITLAR üzerine Bilgiler - Belgeler - Araştırmalar cilt: 3
8- Hakerinin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü (2003 Samtay Vakfı Araştırma Kitap Ödülü)
9- Kıbrıs Türk Edebiyatında ÖYKÜ?nün 107 Yıllık Kronolojik ? Antolojik Tarihsel Süreci
Cilt: 1
10- Çalıkuşu (Osmanlıca)
11- Kıbrıs?ın 2500 Yıllık Geçmişinde Tarihin Derinliklerinde Kaybolmuş Yer İsimleri (Kıbrıs Haritası ilâveli) ( İngilizce ? Türkçe )
12- Su?nun Maceraları ? Çocuklar için öykü kitabı.
13- Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler. Kıbrıs Tarihi - 1
14- Kıbrıs Türk Kültürü ? Makaleler?1 (2004 Samtay Vakfı Araştırma Kitap Ödülü)
15- Kıbrıs Türk Hiciv Antolojisi.
16- Kıbrıs Türk Spor Tarihi (Spor Bakanlığını siparişi ile hazırlanmış ve bakanlığa teslim edilmiştir.)
17- Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler. Kıbrıs Tarihi ? 2
18- 22 Kıbrıs Eksenli Siyasete Akademik Alarga: 5 CİLT -
23 ? 24 Kıbrıs Türk Edebiyatında ÖYKÜ?nün 107 Yıllık Kronolojik ? Antolojik Tarihsel Süreci CİLT: 2-3
25 - Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler. Kıbrıs Tarihi ? 3.
26- Kıbrıs Türk Edebiyatı?nda Öyküleri ile Samet Mart .
27- Müzik Tarihinden Kesitler.
28 ?Mermer Kadın (roman)
29- Kıbrıs Planları, Antlaşmaları, önemli BM ve AB Karaları, İKİ CİLT
30 ? Academic Comments (İngilizce siyasi yazılar)
31 ? Aşk Vadisi (roman)
32- Leucosia (Lefkoşa) İKİ CİLT
33- Kıbrıs Türk Kültürü, Belgeler, Bildiriler (1)

Cep Albümleri:
Mağusa Eski Resimleri Albümü
Biz Hiç Türkiye?siz Kalmadık
Kıbrıs Türk Spor Tarihimizden Kesitler Albümü
Kuzey Kıbrıs?taki turistik bölge resimleri Albümü
Kıbrıs Haritası -2005 (Kuzey ve Güney yerleşim isimleri )

Samtay Vakfı?nın aldığı ödüller:
2000?2001 - Necati Özkan Vakfı Ödülü
2002 - Folklör Araştırmaları Kurumu Ödülü (Ankara)

Samtay Vakfı Başkanı Suna Atun?un aldığı ödüller:
1)Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi, ?Sosyal Yardım ve Dayanışma Alanında? 2001 Yılı KKTC?li Başarılı Kadını Ödülü: Suna ATUN?

2)Atatürk?ün Kızı "Daughters of Atatürk" adlı kuruluş tarafından ve 2002 yılının değerlendirmeleri sonucunda "Atatürk'ün Kızları" ünvanına lâyık görüldü.

SAMTAY VAKFI ARAŞTIRMA KİTAP ÖDÜLÜ

2003 yılında vakıf yönetiminin aldığı bir karar çerçevesinde her yıl bir araştırmacımızın yayınlanmamış araştırma dosyalarından birini ödüllendirmeyi ve ödül olarak da kitap dosyalarından birini yayımlama kararı aldı. Ve bunu gelenekleştirdik..
Bu bağlamda 2003 yılında araştırmacı-yazar Bener Hakkı Hakeri?nin ? Hakeri?nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü? kitabına ?Samtay Vakfı 2003 Yılı Araştırma Kitap Ödülü?nü vermiş ve bu çok önemli kaynak kitabı aynı yıl içerisinde okurlarına sunmuştu.
2004 yılı ?Araştırma Kitap Ödülü? ise ülkemizin bir diğer değerli Araştırmacı-Yazarı Sn. Harid Fedai?ye verilmişti. Çoğu hallerde bir ekip çalışmasıyla yapılabilecek bilgi ve kültür aktarımını yıllar boyunca yoğun ve özverili çalışmalarıyla tek başına günümüze kazandırmayı başarmış Harid Fedai?nin son yirmi yıldan beri, çeşitli yayın organlarımızın sayfaları arasında yer almış, birbirinden değerli araştırma makalelerinden 61 tanesini ?Makaleler?1 Harid Fedai,? adı altında yayımlamaktan büyük onur duymaktayız.?
2005 Araştırma Kitap Ödülü ise müzik gruplarımız üzerine yoğun çalışmalarda bulunan. Hasan Çakmak?ın araştırma ve röportajlarına verildi. Bu kararda genç araştırmacıları teşvik etmek yönünde bir düşünce de vardır.
Çeşitli nedenlerle yayımlanma imkanı olamayan dosyaların bu şekilde ödüllendirilmesi ile kültür arşivlerimiz araştırma kitabı bakımından zenginleştirilmektedir.
Samtay Vakfı?nın verdiği ödüller:
Samtay Vakfı, 2003 Yılı Araştırma Kitap Ödülü ? Bener Hakkı Hakeri?ye
Samtay Vakfı, 2004 Yılı Araştırma Kitap Ödülü - Harid Fedai?ye
Samtay Vakfı, 2005 Yılı Araştırma Kitap Ödülü - Hasan Çakmak