YEAR 2007 ACADEMİC YEAR

Açıklama

TARİH VE POLİTİKA ; AYRILMAZ İKİLİ

Tarihini bilmeyen, gelecekte başına ne geleceğini ve kimlerle nasıl mücadele edeceğini bilmiyor demektir.
Başarılı olmak için geçmişteki acı deneyimini unutmamak ve bu deneyimden gerekli dersi almak gerekiyor.
Atalarımız, işte bu gerçeği acı deneyimlerle yaşadıkları nedeniyledir ki, çağların içerisinden günümüze kopup gelen Tarihini bilmeyen, geleceğini bilemez’ özdeyişini, bizlere, bedeli ödenmez büyük bir miras olarak bırakmışlardır.
Politika halkların yaşamında yer etmiş çok önemli bir olgu ve var oluşun simgelerinden bir tanesidir.
Politik deneyim; sırtınızda sorumluluk olduğu zaman­ların sorumluluğunda ürettiğiniz politik kararlarla büyür ve olgunlaşır. Altında ezildiğinizi hissettiğiniz vakit politikayı bırakmak, en doğru yoldur. Bunun tersi bir davranış, arkasından ezilmeyi, silinmeyi ve yok olmayı getirmektedir.