KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BELGELER BİLDİRİLER 1

Açıklama

Ocak 2000 tarihli kuruluşundan bugüne, Kıbrıs Türk Kültür arşivlerine sekiz yılda kazandırmış olduğu otuz iki kitapla örneği olmayan bir yayıncılık başarısı sergileyen SAMTAY VAKFI, bu kez de Vakfın kurucu başkanı, araştırmacı yazar Suna Atun?un bildirilerinden oluşan ?Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Belgeler ? Bildiriler 1? adlı kitabıyla bir yeni ilk?e daha imza attı.
SAMTAY VAKFI?nın kuruluşuyla birlikte, Kıbrıs Türk Kültürü ve Tarihi üzerine yurtiçi ve yurtdışı sempozyumlar için hazırla-nan ve sunulan 22 bildirinin topluca sunulduğu ?Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Belgeler ? Bildiriler 1? kitabıyla Suna Atun, bir yandan ülkemiz kültür arşivlerine SAMTAY VAKFI yayınları ne-hir dizisine bir yenisini daha kazandırırken, diğer yandan da, ülkemiz sınırları içerisinde bugüne değin örneği olmayan ?Bildi-riler Kitabı?yla da bir ilk?i gerçekleştirmiş oldu.