KIBRIS ANLAŞMALARI PLANLARI 2

Açıklama

Kıbrıs’ın Osmanlı idaresine geçmesinden günümüze kadar yapılan önemli antlaşmalar, önerilen planlar, BM Genel Sekreterinin hazırladığı raporlar, BM Genel Kurulunda ve Güvenlik Konseyinde alınan kararlar ile önemli AB kararların toplandığı serinin 2. Cildi.