KIBRIS TÜRK EDEBİYATI

Açıklama

ÖN SÖZ

Bu kitap Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde verdiğimiz Kıbrıs Türk Edebiyatı dersi notlarını içermektedir. Hazırlanma nedeni, üniversite sınıf geçme sistemine uygun, Kıbrıs Türk Edebiyatı?nı veren bilgilerin topluca yer aldığı herhangi bir yayının bulunmamasıdır.

Kitabın kapsamı ayrılan ders saati göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bir dönemlik kısa öğretim dönemi sürecinde Kıbrıs, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Türk Edebiyatı ile edebiyatımı-za emek verenler, kolay akılda kalıcı bir yöntem izlenerek hazırlanmıştır. Bu bağlamda verilen sanatçı ile edebi örneklerin sayısı belli sınırlar içerisinde olmuştur.

Kıbrıs Türk Edebiyatı hakkındaki bilgileri çok sınırlı veya hiç olmayan öğrencilerin gereksinimi olabilecek bilgiler kapsamında Kıbrıs Türk Edebiyatı?nın ?Başlangıçtan Günümüze? kronolojik olarak tanıtımı hedeflenmiştir?
Kıbrıs Türk Edebiyatı anlatılırken, Edebiyatımıza önemli ölçüde yansıyan, tarih içerisindeki önemli olaylar, kırılma noktaları olarak dikkate alınmıştır.

 

 

 

Bu bağlamda ?Kıbrıs Türk Edebiyatı? Kıbrıs?taki yönetimler göz önüne alınarak dört ana döneme ayrılarak incelenmiştir. Kitapta Kıbrıs hakkında genel bilgilerin verildiği bir giriş bölümü de bulunmaktadır. Kitabın ana bölümleri aşağıdaki şekilde adlandırılmıştır:

1) Osmanlı Dönemi (1571-1878)
2) İngiliz Dönemi (1878-1960)
3) Ulusal Direniş Dönemi (1960-1974)
4) 1974 Sonrası Dönemi ( 1974- )

Her döneme ait bilgiler iki alt bölümde ortaya konmaya çalışılmıştır.
a) Dönemin tarihi, sosyal ve siyasal durumu..
b) Dönemdeki edebiyat hareketleri, şair ve yazarlar.

Edebiyat bölümünde her dönemde yazılan şiir, hikâye, roman, tiyatro ve diğer türler (gezi, anı, deneme) kronolojik olarak verilmiş, yazarlarının biyografileri ile eserleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Farklı edebiyat türlerinde eser vermiş sanatçıların her türde eserleri verilirken tüm yayımları belirtilmekte önemli eserlerinden de örnekler verilmektedir. Böylece yazarın bütünüyle tanınması mümkün olmaktadır.
Edebiyatların, o ülke toplumunun aynası olduğu söylenebilir. Bu bağlamda kitapta verilen edebi örneklerde Kıbrıs Türk Toplumu?nun kültürünün, tarihteki serüveninin, ilişkilerinin, yaşam anlayışının ve dünya görüşünün edebiyata yansıması izlenmektedir.
Kitabın sonuna kaynakça eklenerek daha geniş çalışma yapmak isteyenlere olanak hazırlanmıştır. Daha yararlı olmak amacıyla kitapta görsel malzemelere de yer verilmiştir.
Ders notlarımda bazı eksiklikler olabilir. Eleştirilere açık olduğumu yapılacak yapıcı eleştirileri göz önüne alabileceğimi belirtmek isterim.
Tıpkı basım ile elde edebilen Kıbrıs Türk Edebiyatı notlarının öğrencilerin kolayca ve bir bütünlük içinde ulaşabilmeleri hedefiyle hazırladığım bu kitapla ilgili çalışmalarım esnasında; üniversitedeki yoğun çalışma programına karşın, ders notlarımı gözden geçirerek bana bazı tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel?e katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi belirtmek isterim?

Suna Atun
Gazimağusa- 2009